GP/PRAWO

 1. Wezwanie do zapłaty [JAK I KIEDY NAPISAĆ, PODSTAWA PRAWNA]
  Wezwanie do zapłaty to najlepszy sposób, żeby przypomnieć dłużnikowi, że nie reguluje należności w terminie. Gdy sytuacja się nie zmieni, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu. Ale zanim to uczynimy, warto wysłać ostatnie przedsądowe wezwanie do zapłaty.
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym?
  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Osobą taką jednak nie zawsze musi być adwokat lub radca prawny. W poniższym artykule wskażemy kto może występować w postępowaniu cywilnym w takim charakterze i jakie są skutki wadliwego umocowania.
 3. Prawo nie jest niezmienne, ale jego zmianie musi towarzyszyć rachunek zysków i strat
  Ekspresowy proces legislacyjny, który staje się regułą, pozorowane konsultacje publiczne albo ich brak, szczegółowość przepisów, wielokrotne nowelizacje, rozbieżne interpretacje… Wszyscy płacimy za sposób stanowienia prawa i jego tłumaczenie.
 4. Upadłość konsumencka. Dobre rozwiązanie dla każdego dłużnika?
  W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 6,5 tys. osób, czyli o 18,7 proc. więcej niż w 2017 r., a suma ich niespłaconych zobowiązań wyniosła łącznie ponad 732 mln zł. Od początku roku tylko do końca marca br. w Polsce przybyło prawie 2 tys. „bankrutów”.
 5. Mazur: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. KRS wzmocnił pozycję sędziów
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wzmocnił pozycję sędziów powołanych na wniosek obecnej Rady - powiedział PAP przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.
 6. Precedensowy wyrok: Osoby częściowo ubezwłasnowolnione mają prawo głosować
  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu nakazał wpisać do rejestru wyborców osobę częściowo ubezwłasnowolnioną, uznając, że pozbawienie jej prawa do głosowania w wyborach narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo UE.
 7. TK: Niekonstytucyjny przepis blokujący możliwość kwestionowania decyzji o scaleniu gruntów
  Niekonstytucyjny jest przepis, który w określonych sytuacjach uniemożliwia stwierdzenie, że decyzję o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów wydano z naruszeniem prawa - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
 8. TK: Przepis o obliczaniu kary łącznej jest niekonstytucyjny
  Niekonstytucyjny jest przepis Kodeksu karnego, którego skutkiem jest nierówne traktowanie skazanych przy obliczaniu kary łącznej, w zależności od tego, czy już wcześniej wymierzono im inną karę łączną, czy też nie - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
 9. Prokuratura wniosła o kary 25 lat więzienia dla oskarżonych ws. afery Amber Gold
  O kary po 25 lat więzienia wniosła prokuratura w czwartek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w mowie końcowej procesu ws. afery finansowej Amber Gold dla założycieli spółki Marcina P. i jego żony Katarzyny P.
 10. Rzecznik SN: Powoływanie I prezesa bez uchwały zgromadzenia wydaje się sprzeczne z konstytucją
  Możliwość powołania I prezesa Sądu Najwyższego przez prezydenta bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN zawarta w projekcie noweli ustawy o SN autorstwa PiS, wydaje się być niezgodna z konstytucją - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.
 11. PiS po raz kolejny pokazuje sędziom, gdzie ich miejsce
  Gdy do Sejmu wpłynęła ósma już nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, uwaga wszystkich skupiła się przede wszystkim na opisanym w projekcie sposobie wyboru kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Emocje wywołuje również przepis, który najprawdopodobniej zmusi Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia toczących się przed nim postępowań wszczętych odwołaniami sędziów, którzy nie zgodzili się z uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na sędziów SN.
 12. PiS bierze się za Sąd Najwyższy. Jest kolejny projekt nowelizacji
  PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który dotyczy m.in. regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie oraz uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego.
 13. Wszystkie chwyty dozwolone, czyli walka o status sędziów
  Wysłanie przez rządzących sędziego SN Wojciecha Sycha do Trybunału Konstytucyjnego może uniemożliwić Izbie Karnej wypowiedzenie się w sprawie statusu nowych sędziów.
 14. Pełnomocnictwo procesowe: Kto może być pełnomocnikiem, jego zakres, wzór pełnomocnictwa
  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Osobą taką nie jednak zawsze musi być adwokat lub radca prawny. W poniższym artykule opiszemy kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym oraz pokażemy wzór pełnomocnictwa.
 15. ECRIS: Więcej wiedzy o skazanych w UE
  Ulepszony Europejski System Informacji Rejestrów Karnych (ECRIS) będzie zawierał scentralizowaną bazę danych z informacjami o skazanych obywatelach państw spoza UE oraz bezpaństwowcach.

Porady Prawne

W ramach prowadzonej działalności udzielamy porad prawnych


Porady - czytaj więcej

Windykacja Należności

Zarządzaj swoimi należnościami - pomożemy Ci je odzyskać.


Należności - czytaj więcej

Analiza Dokumentów

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pomoc przy analizie umów i dokumentów

Pomoc - czytaj więcej

Obsługa Firm

Oferta kierowana do podmiotów gospodarczych, wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągłyDla firm -czytaj więcej